Slovenská ekonomická spoločnosť

Nezávislé združenie ekonómov Slovenska

Vážení návštevníci internetovej stránky SES – NEZES,
vítame Vás na internetovej stránke nášho občianskeho združenia ktoré je nezávislou, mimovládnou, neziskovou organizáciou.

Občianske združenie slovenských ekonómov SES – NEZES, sa začalo formovať v závere roku 1989. Na prvom zhromaždení 20. decembra 1989 odzneli základné úvahy o cieľoch a programe Združenia.

Hlavným cieľom SES – NEZES sa stala všestranná podpora sformovania a trvalého rozvoja slobodnej, samostatnej, slovenskej, sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky.

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – predseda SES-NEZES

Hlavné oblasti na ktoré je zameraná činnosť SES – NEZES:

  • Hospodárska politika
  • Sociálna politika
  • Zahraničnoekonomická a politická oblasť
  • Objektívne informovanie odbornej i širokej verejnosti

Partnerské inštitúcie: