Sekretariát

Adresa NEZES

Slovenská ekonomická spoločnosť-Nezávislé združenie ekonómov Slovenska, Sekurisova 2, 821 03 Bratislava

Ing. Ladislav Lysák, DrSc. – predseda
Tel. č.: +421 905 304 007
Email: lysak.ladislav@gmail.com

Ing. František Vojtech, PhD. – tajomník
Tel. č.: +421 910 828 234

Martin Grešš
Email: martin.gress@gmail.com

Možné formy spolupráce s NEZES

  • Riadne členstvo
  • Účasť na podujatiach
  • Účasť na seminároch
  • Účasť na spoločných výskumných prácach
  • Diskusia
  • Príspevky do Siločiar