Novoročné želanie

všetkým našim členom, priaznivcom, čitateľom web stránky SES-NEZES i časopisu SILOČIARY želáme pri dobrom zdraví naplnenie odvážnych zámerov a dobrých želaní aj rodinnej, priateľskej a osobnej pohody.

Začal sa rok plný veľkých očakávaní. V našej vlasti aj v medzinárodných vzťahoch dôjde k zmenám i striedaniu riadiacich síl. A nám zostáva nielen veriť, ale aj osobne aktívne prispieť k výberu tých osobností, ktoré budú zárukou predovšetkým celospoločenskej, ale aj miestnej a osobnej prosperity v pokojnom svete. A naše občianske združenie oslávi v decembri t.r. významné jubileum – 30. výročie od svojho založenia.

Verím, že napriek nie jednoduchým terajším podmienkam ako väčšina slovenských mimovládnych organizácií – dokážeme pokračovať v napĺňaní tých náročných cieľov, ktoré sme si už v decembri 1989 stanovili a v januári 1990 oficiálne začali napĺňať: svojim podielom na obnove slovenskej samostatnej štátnosti a úspešnom formovaní prosperujúcej, sociálne orientovanej a v európskom i svetovom spoločenstve aktívnej slovenskej ekonomiky i spoločnosti.

Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
predseda Rady SES-NEZES