Začal sa rok radikálnej neoregionalizácie sveta!

Prvého januára 2017 znova ožíva starobylá hodvábna cesta. Po vyše 2.300 rokoch od jej počiatkov vyslala Čína po novovybudovanej trase priamu vlakovú súpravu z juhočínskeho mesta Yiwu do Londýna. Súprava by mala prejsť naprieč územím Číny, Kazachstanu, Ruska, Bieloruska, Poľska, Nemecka, Belgicka, Francúzska do britskej metropoly Londýna – za 18 dní. Táto unikátna skutočnosť, ktorá sa ešte nestala stredobodom pozornosti tzv. svetových médií plne potvrdzuje, že EUROÁZIJSKÁ alternatíva je pre obidva jej subkontinenty – tak Áziu ako aj Európu pokladaná za logické posilnenie rovnováhy v rámci svetovej ekonomiky a spoločnosti. Osobitne voči ututlávane pripravovaným Atlantickým dohodám TTIP i TISA.
Pre slovenské národné hospodárstvo môže znamenať Hodvábna cesta vo svojich variantoch: cestnej, vodnej i leteckej výrazné rozšírenie medzinárodných kooperačných vzťahov a lukratívnych projektov. A odbytového priestoru pre priemysel, pôdohospodárstvo, stavebníctvo, dopravu, vzdelanie, vedu a výskum, kultúru, vrátane športu, turizmus – konečne koncepčný a mnohostranný, ako aj medzinárodné ekonomické a sociálne vzťahy.
Výsledky Brexitu i voľba Donalda Trumpa v závere roku 2016za prezidenta USA najmenej na 4 roky, šokovali presadzovateľov a prívržencov Nového svetového poriadku (NWO). Hlavne však by nemali byť prekážkou ku minimalizácii napätia vzťahov Východ-Západ a ku likvidácii národnej suverenity a bláznivému (pritom cieľavedomému) sťahovaniu nalákaných imigrantov do Európy. Väčšina zodpovedných Britov a US Američanov dala tak celému svetu zreteľne najavo, že podporujú tých, ktorí sú spôsobilí zabezpečiť dôstojný život pracujúcim všetkých základných kategórií spoločnosti. Veľmi jasne to vyjadril D. Trump na videu v predvečer volieb prezidenta USA. Zrejme práve to prispelo k príklonu dovtedy nerozhodnutých voličov k vyjadreniu dôvery tomu, kto povie čo a pre koho bude vo vrcholovej funkcii najväčšej svetovej ekonomiky presadzovať.
Pre slovenskú vládu nastáva – po roku jej úspešného predsedníctva na čele Európskej únie, podľa môjho hlbokého presvedčenia, vhodný čas na formovanie Dlhodobej stratégie/Doktríny rozvoja Slovenska. Tak ako sme vyjadrili pri hodnotení Programového vyhlásenia vlády: mala by naštartovať progresívny rozvoj Slovenska a jeho zdrojov. Najmä ľudského potenciálu, materiálno-technologickej základne a geoekonomickej pozície v medzinárodných vzťahoch. Nepripustiť pri tom absurdné postupy, aby jej časti tvorili kompozície zahraničných subdodávateľov či recenzentov. Čo vôbec nevylučuje efektívnu spoluprácu so zahraničnými odborníkmi, špecialistami vo vybraných oblastiach.
Zostáva nám len dúfať, že doteraz partokratické zábrany umožnia, aby si tieto názory mohol vypočuť premiér SR Róbert Fico i bezprostredne a vláda mohla rozhodnúť štátnickým prístupom k názorom proslovenských mimovládnych organizácií.

Ladislav Lysák, DSc
Predseda Rady SES-NEZES